Smluvní podmínky

Smluvní podmínky („ Podmínky “)


Poslední aktualizace: 9. duben, 2019
Přečtěte si prosím tyto Smluvní podmínky („ Podmínky “) před použitím stránky www.textgame.cz („ Služba “) provozované prostřednictvím TextGame.cz („ nás “, „ my “ nebo „ naše “).
Váš přístup ke Službě a její užívání je podmíněno tím, že budete souhlasit s těmito Podmínkami a budete s nimi souhlasit. Tyto Podmínky platí pro všechny návštěvníky, uživatele a ostatní, kteří službu využívají nebo ji používají.
Přístupem nebo používáním Služby souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami. Nesouhlasíte-li s jakoukoli částí podmínek, nesmíte k Službě přistupovat.


Jste odpovědni za ochranu hesla, které používáte pro přístup ke Služběa za jakékoli činnosti nebo akce pod vaším heslem, zda je vaše heslo s naší službou nebo službou třetí strany. Souhlasíte, že své heslo nezveřejníte žádné třetí straně. Musíte nás ihned informovat o tom, že jste se dozvěděli o narušení bezpečnosti nebo neoprávněného použití vašeho účtu.

Odkazy na jiné webové stránky


Naše služba může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran nebo služby, které nejsou ve vlastnictví nebo pod kontrolou TextGame.cz.

Textová hra nemá žádnou kontrolu a nepřebírá žádnou zodpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo praktiky webových stránek či služeb třetích stran. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Textová hra není a nebude zodpovědná přímo, ani nepřímo, za škody nebo ztráty způsobené, údajně způsobené nebo v souvislosti s používáním nebo spoléháním se na jakýkoli takový obsah, zboží nebo služby, které jsou dostupné na těchto webových stránkách nebo prostřednictvím těchto webových stránek nebo služeb.

Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli podmínky a zásady ochrany osobních údajů třetích zemí, webové stránky nebo služby, které navštěvujete.

Ukončení


Můžeme okamžitě ukončit nebo pozastavit přístup k naší Službě, a to bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti, a to z jakéhokoli důvodu bez omezení,

Tyto Podmínky se řídí a vykládají v souladu se zákony České republiky. Naše neuplatnění jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto Podmínek nebude považováno za vzdání se těchto práv. V případě, že některé ustanovení těchto Podmínek bude uznáno za neplatné, zbývající ustanovení těchto Podmínek zůstanou v platnosti.

Vyhrazujeme si právo na základě vlastního uvážení tyto Podmínky kdykoli změnit nebo nahradit. Pokud je revize podstatná, pokusíme se poskytnout je k náhledu alespoň 30 dnů předem, než vstoupí v platnost. Pokračováním v přístupu nebo používáním naší služby po této revizi jsou účinné a souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito revidovanými podmínkami. Pokud s novými podmínkami nebudete souhlasit, přestaňte službu používat

Kontaktujte nás na info@textgame.cz máte-li nějaké dotazy.