Formátování příspěvků

Formátování příspěvků post thumbnail image

Příspěvky můžete formátovat pomocí speciálních znaků. Do uživatelských účtů je zabudovaný markdown. Pro větší přehlednost a názornost můžete přidávat k textu nadpisy, odrážky, odkazy, obrázky nebo video z YouTube.

Zde naleznete, jak můžete ve svých příspěvcích toto formátování využívat.

Nadpisy

Pomocí křížku (haštagu) s mezerou se z textu vytvoří nadpis.

# H1
## H2
### H3
#### H4
##### H5
###### H6

Toto je výsledek:

H1

H2

H3

H4

H5
H6

Pro normální účely (99,9%) začínejte od nadpisu H3. (Je to nepraktické a na hráčské zdi jednička a dvojka vypadají sloní. Všechny nadpisy vychází na zdi větší)

Zvýraznění

*kurzíva* | kurzíva

**tučně** | tučně

~~přeškrtnutí~~ | přeškrtnutí

Seznam

Neuspořádaný seznam

Neuspořádaný seznam lze vytvořit velmi snadno pomocí:

* hvězdiček
- nebo mínusy
+ nebo plusy

Toto je výsledek:

 • hvězdiček
 • nebo mínusy
 • nebo plusy

Seznam s čísli

Je možné kombinovat čísla a odrážky. Také můžete v seznamu používat různé úrovně, jak je vidět na příkladu.

1. První položka seznamu s čísli
2. Druhá položka seznamu s čísli
⋅⋅ * Neuspořádaný dílčí seznam.
1. Na skutečných číslech nezáleží. Stačí, že je to číslo ...
⋅⋅1. dílčí pořadový seznam
4. A další položka.

Toto je výsledek:

 1. První položka seznamu s čísli
 2. Druhá položka seznamu s čísli
  ⋅⋅ * Neuspořádaný dílčí seznam.
 3. Na skutečných číslech nezáleží. Stačí, že je to číslo …
  ⋅⋅1. dílčí pořadový seznam
 4. A další položka.

Odkazy

[Klasický odkaz](https://www.textgame.cz)

[Odkazy s jmenovkou](https://www.textgame.cz "Legendární stránka")

[Referenční odkaz][Libovolný text]

[Můžete použít číslo pro odkázání na odkaz][1]

Odkaz se dá použít přímo v textu, [technologie B2] se postará o vše ostatní.

URL adresa webového odkazu ve špičatých závorkách se automaticky přemění na odkaz.
<https://www.textgame.cz> 

Stačí dopsat zbytek příspěvku a nakonec vypište odkazy, na které odkazujete v textu. Odkazy vypsané pod příspěvkem vidět nebudou, pouze se v text vyznačí barevně přesně jako je vidět zde.

[Libovolný text]: https://www.textgame.cz
[1]: https://www.textgame.cz
[technologie B2]: https://www.textgame.cz/technologie-b2

Toto je výsledek:

Klasický odkaz

Odkazy s jmenovkou

Referenční odkaz

Můžete použít číslo pro odkázání na odkaz

Odkaz se dá použít přímo v textu, technologie B2 se postará o vše ostatní.

URL adresa webového odkazu ve špičatých závorkách se automaticky přemění na odkaz.
https://www.textgame.cz

Stačí dopsat zbytek příspěvku a nakonec vypište odkazy, na které odkazujete v textu. Odkazy vypsané pod příspěvkem vidět nebudou, pouze se v text vyznačí barevně přesně jako je vidět zde.

Obrázky

Kund-fu players:

Klasika 
![Pani, máte epesní necky](https://www.textgame.cz/wp-content/uploads/2020/02/mothelovers.png "Jmenovka obrázku")

Referenční
![Chundelatý ananas][logo]

[logo]: https://www.textgame.cz/wp-content/uploads/2020/02/G3-gang-goes-grande-long.png

Kund-fu players:

Pani, máte epesní necky

Klasika

Chundelatý ananas

Referenční

Zkuste to

Zápis formátování je dobré si vyzkoušet. Přepněte si sdílení příspěvků do soukromého režimu (Pouze já). Tak můžete libovolně zkoušet formátování naživo. Po testování si nezapomeňte přepnout nastavení příspěvků tak, aby ostatní hráči viděli, co s nimi chcete sdílet.


Napsat komentář

Related Post