Gramatika, čeština pro text game

Píše se to dohromady nebo zvlášť?

Správně: doprava, doleva, dopředu, dozadu, vpravo, vlevo, vpředu, vzadu

Doprava / do prava & Doleva / do leva

Představ si, že se zeptáš tramvajáka na cestu, ale on chce být tajuplný.

„Doleva i doprava jede městská doprava.“


Zleva / z leva & Zprava / z prava

Vybav si, že v baru z nutnosti krotíš opilého rebela s chutí bojovat.

PLESK! „Přilétla mu zleva, zprava by to čekal.“

Potom si jen objednáš další čaj s trochou mléka.


Vlevo / v levo & Vpravo / v pravo

Dobře se to pamatuje, když si představíš, že jsi podrážděný instruktor v autoškole.

„Vlevo, Evo. Ne vpravo, krávo!“